Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski o wyzwaniach opieki onkologicznej nad uchodźcami z Ukrainy

 21 kwietnia 2022 roku Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowego Instytutu Badawczego – prof. dr hab. n. med. Jan Walewski wygłosił wykład

dla Mayo Clinic Cancer Center, podczas którego dokonał analizy wyzwań jakie stawia przed polskim systemem opieki zdrowotnej i jego pracownikami leczenie onkologiczne pacjentów z Ukrainy.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią wystąpienia opublikowanego na platformie YouTube pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=QPV4hu3ZNsw.