Szanowni Państwo,

z dumą informujemy, iż Nasz naukowiec i lekarz-onkolog, dr n. med. Mateusz Spałek, został tegorocznym laureatem programu LIDER XII, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Dr Spałek jest absolwentem Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od kilku lat jest związany z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytutem Badawczym, gdzie pracuje w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków. Zajmuje się radioterapią guzów nowotworowych tkanek miękkich, kości, skóry (z uwzględnieniem czerniaka). Prowadzi lub współprowadzi badania kliniczne wykorzystujące innowacyjne podejście w łączeniu innych metod leczenia z nowymi schematami radioterapii. Jest autorem i współautorem licznych publikacji w zagranicznych czasopismach, wystąpień na kilkudziesięciu konferencjach, a także wykładowcą. Należy także do Zespołu Radioterapii Stereotaktycznej i Neuroortopedii oraz uczestniczy w rozwoju Pracowni Hipertermii. Zawodowo interesuje się radioterapią stereotaktyczną, hipofrakcjonowaniem, skojarzeniem radioterapii z immunoterapią oraz leczeniem nowotworów rzadkich (takich jak mięsaki).

„Onkologa i radioterapia zmieniają się niezwykle dynamicznie. Mam nadzieję, że polska nauka także będzie miała w tym swój udział. Mamy medycynę opartą na autorytetach oraz medycynę i praktykę opartą na dowodach. Czas na kolejny krok – medycynę opartą o ewolucję i innowacje” – mówi dr Spałek.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Ma na celu rozwijanie kompetencji zdolnych, ambitnych ludzi nauki w samodzielnym planowaniu prac badawczych, a także zarządzaniu własnym zespołem. W tym roku finansowanie otrzymało 57 projektów.

Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Gratulujemy!