Mamy przyjemność poinformować, że na Liście Stu 2021 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie portalu Puls Medycyny LISTA STU 2021: MEDYCYNA – Puls Medycyny – pulsmedycyny.pl znalazło się aż 7 reprezentantów Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego.

Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, spec. chorób wewnętrznych, onkologii klinicznej, hematologii i transplantologii klinicznej, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego, wiceprezes Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków, odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, spec. onkologii klinicznej i radioterapii nowotworów, kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, spec. chirurgii ogólnej i onkologicznej, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, przewodniczący Zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej przy Ministrze Zdrowia, przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie ds. Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych.

Prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski, spec. chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej gliwickiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego; członek American Society for Reconstructive Microsurgery.

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła, spec. chorób wewnętrznych, gastroenterologii, onkologii klinicznej, kierownik Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym, kierownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, konsultant krajowy w dziedzinie gastroenterologii, koordynator Ogólnopolskiego Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego, członek Krajowej Rady ds. Onkologii, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Dr hab. n. med. Michał F. Kamiński, prof. Narodowego Instytutu Onkologii i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, spec. gastroenterologii, kierownik Zakładu Profilaktyki Nowotworów oraz Pracowni Endoskopii Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, konsultant naukowy w Department of Health Management and Health Economics na Uniwersytecie w Oslo, kierownik Centralnego Ośrodka Koordynującego Program Profilaktyki Raka Piersi, kierownik sekcji jakości Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, członek Krajowej Rady ds. Onkologii przy ministrze zdrowia.

Prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel, spec. chorób wewnętrznych, hematologii, transplantologii klinicznej, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytucie Badawczym, Oddział w Gliwicach, zastępca dyrektora ds. klinicznych, prezes Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków.