Miło nam poinformować że w dniu 11.01.2022 podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie – Państwowym Instytutem Badawczym reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Jana Walewskiego , a Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP reprezentowanym przez prof. dr hab. n. med. Jarosława Czubaka. Głównym celem współpracy jest zabezpieczenie skoordynowanej opieki ortopedycznej nad pacjentami onkologicznymi ze zmianami przerzutowymi do układu kostnego.

Mając na uwadze wzrost przeżywalności pacjentów onkologicznych ze zmianami wtórnymi do układu kostno szkieletowego i jednoczesny brak kompleksowych rozwiązań w kwestii zaopatrywania tych zmian w naszym kraju, mamy nadzieje że nawiązanie współpracy pomiędzy dwoma podmiotami leczniczymi prowadzącymi wyspecjalizowane i kompleksowe leczenie pacjentów w swoich dziedzinach, stanie się modelowym przykładem działań pomiędzy ośrodkami onkologicznymi i ortopedycznymi w Polsce oraz wyznaczy nowe kierunki w  kompleksowym i nowoczesnym leczeniu pacjentów ze zmianami przerzutowymi do układu kostno szkieletowego.

Współpraca pomiędzy ośrodkami jest efektem rozmów oraz konsultacji pomiędzy Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków reprezentowaną przez Prof. dr hab.med Piotra Rutkowskiego i dr n.med Bartłomieja Szostakowskiego oraz Kliniką Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP reprezentowaną przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu prof. dr hab. n. med. Jarosława Czubaka.