„Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna

Została podpisana umowa nr 1/11/54/2021/97/1061 na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa z Ministerstwa Zdrowia.

Wartość inwestycji 312 921,12 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa 247 893,00 zł.

Celem zadania jest dążenie do zapewnienia lepszych warunków diagnostyki i leczenia raka płuca poprzez unowocześnienie zarówno aparatury i pracowni diagnostycznych, jak również warunków i metod leczenia, w tym uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia raka płuca.