W dniu 21 lipca 2021 r. została podpisana umowa na realizację zakupu dotyczącego zakupu mikroskopu operacyjnego. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa od Ministerstwa Zdrowia. Nr umowy DOI/INST/85112/6230/97/603

Wartość inwestycji: 2 210 112,00 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 2 105 381,00 zł.

Termin realizacji: do 28 lutego 2022 roku

Celem zadania jest zakup nowoczesnego mikroskopu operacyjnego, który przyczyni się do maksymalizacji wykorzystania bloku operacyjnego i oddziałów szpitalnych oraz zapewni najwyższy stopień bezpieczeństwa wykonywanych świadczeń. Mikroskop operacyjny jest podstawowym narzędziem neurochirurgicznym wykorzystywanym do operacji guzów: mózgu, podstawy czaszki, rdzenia kręgowego, nerwów obwodowych oraz innych operacji mikrochirurgicznych.