„Inwestycja związana ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2” w ramach dotacji celowej

W dniu 21 grudnia 2020 r. została podpisana umowa na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Inwestycja związana ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2”. Zadanie finansowane ze środków Wojewody Mazowieckiego.

Wartość inwestycji 74 947,60 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa 74 947,60 zł.

Celem zadania jest zabezpieczenie pacjentów przebywających na hospitalizacjach w trakcie leczenia onkologicznego także tych u których został wykryty w trakcie hospitalizacji COVID-19, aby nie było konieczności przerywania leczenia onkologicznego. Rozbudowa instalacji tlenowej w NIO-PIB pozwoli na leczenie większej liczby pacjentów, niezależnie od zaawansowania choroby i chorób współistniejących.

Zakres rzeczowy inwestycji dotyczył: wymiany łączników do butli tlenowych na rampie tlenowej, wykonanie wewnętrznej instalacji tlenowej do Izby Przyjęć, rozprężalni O2.