„Doposażenie zakładów radioterapii – zakup akceleratora” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna

W dniu 05 listopada 2020 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Doposażenie zakładów radioterapii  – zakup akceleratora” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa z Ministerstwa Zdrowia.

Wartość inwestycji 9 546 450 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa 8 000 000 zł.

Celem zadania jest dążenie do zapewnienia lepszego dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie leczenia chorób nowotworowych poprzez wymianę wyeksploatowanych akceleratorów niskoenergetycznych i wysokoenergetycznych.