„Doposażenie zakładów radioterapii” – wymiana aparatów HDR w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna

Została podpisana umowa nr 1/6/21/2021/97/664 realizację zadania pn. „Doposażenie zakładów radioterapii” – wymiana aparatów HDR w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa z Ministerstwa Zdrowia.

Dofinansowanie z budżetu państwa 2 500 000,00 zł.

Celem zadania jest dążenie do zapewnienia lepszego dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych poprzez wymianę wyeksploatowanego sprzętu do radioterapii – aparatów HDR do brachyterapii, których wiek liczony od momentu rozpoczęcia udzielania za ich pomocą świadczeń zdrowotnych do dnia 31.12.2021 r., wynosi co najmniej 10 lat.