„Doposażenie zakładów radioterapii – zakup akceleratora” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna

W dniu 11 maja 2021 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Doposażenie zakładów radioterapii  – zakup akceleratora” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa z Ministerstwa Zdrowia.

Wartość inwestycji 9 736 980 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa 8 500 000 zł.

Celem zadania jest zapewnienie lepszego dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie leczenia chorób nowotworowych poprzez wymianę wyeksploatowanych akceleratorów niskoenergetycznych i wysokoenergetycznych, których wiek, liczony od momentu rozpoczęcia udzielania za ich pomocą świadczeń zdrowotnych,  wynosi co najmniej 10 lat.