„Doposażenie zakładów radioterapii – system planowania radioterapii” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna

W dniu 9 listopada 2021 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Doposażenie zakładów radioterapii – system planowania radioterapii” w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa od Ministerstwa Zdrowia. Nr umowy 1/6/20/2021/97/1067

Wartość inwestycji: 3 042 270,00 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 2 997 990,00 zł.

Termin realizacji: do 30 czerwca 2022 roku

Celem zadania jest dążenie do zapewnienia lepszego dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. W ramach zadania zostaną zakupione:

– nowa wersja systemu planowania radioterapii (upgrade) wraz z niezbędnym sprzętem;

– dodatkowe funkcjonalności do posiadanego systemu wraz z niezbędnym sprzętem;

– system planowania radioterapii wraz z niezbędnym sprzętem.