W dniu 28 września 2021 r. została podpisana umowa na realizację  zakupu inwestycyjnego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dotyczącego modernizacji systemu Holterowskiego. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa od Ministerstwa Zdrowia. Nr umowy DOI/INST/NW/COVID-19/85112/6230/97/859

Wartość inwestycji: 88 082,27 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 74 270,00 zł.

Termin realizacji: do 8 lutego 2022 roku

Celem zadania jest dążenie do poprawy bezpieczeństwa pacjentów i podwyższenia dostępu do metody diagnostycznej monitorowania EKG, wymienianej w wytycznych towarzystw kardiologicznych w klasie I wskazań, oraz w rozpoznawaniu przyczyn omdleń, wykrywaniu i ocenianiu nasilenia arytmii oraz ocenie skuteczności jej leczenia. Pozwoli również na postawienie wniosków diagnostycznych i ustalenie terapii farmakologicznej i zabiegowej.

Zakup ww. sprzętu przyczyni się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówki i skutecznej walki z COVID-19.