IPI-145-22

Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie fazy III preparatu duvelisib...

CL1-55746-001

Badanie fazy 1 z doustnym podawaniem selektywnego inhibitora Bcl2-S...

MK-3475-170

Badanie fazy 2 dotyczące stosowania pembrolizumabu u osób z nawrotowym...

KCP-330-010

Badanie fazy 2 oceniające bezpieczeństwo i działanie przciwnowotworowe...

CC-5013-NHL-007

Randomizowane badanie fazy 3 prowadzone metodą podwójnie ślepej próby mające...

SGN35-014

Randomizowane badanie fazy 3, prowadzone z zastosowaniem podwójnie ślepej...

C25001

Randomizowane, otwarte badanie fazy 3 dotyczące brentuksymabu vedotin...

ACT-1

A randomized phase III study to evalute the efficacy of chem...