Badanie fazy 2 oceniające bezpieczeństwo i działanie przciwnowotworowe podawanego doustnie selektywnego inhibitora transportu jądrowego (SINE), selinexoru (KPT-330), u pacjentów z oporną na leczenie i/lub nawrotową postacią zespołu Richtera (RT).