Badanie fazy 1 z doustnym podawaniem selektywnego inhibitora Bcl2-S 55746 w schemacie wzrastających dawek u pacjentó z przewlekłą biłaczką limfocytarną i chłoniakami nieziarniczymi z komórek B.