NBTXR3

Badanie obserwacyjne - Multicenter retrospective observational chart review...

CA209-511-0048

Randomizowane, podwójnie zaślepione badanie fazy 3b/4 porównujące terapię...

1403

Międzynarodowe , randomizowane, badanie z grupą kontrolną oceniające skuteczność...

FPA008-002

Badanie fazy 1/2 oceniające preparat FPA008, przeciwciało przeciwko receptorowi...

PLX-108-10

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną...

NBTXR3-301

Wieloośrodkowe, randomizowane, prowaadzone metodą otwartej próby badanie...

1208-minitub

Prospektywne, rejestracyjne badanie dotyczące chorych po dodatniej biopsji...

18081

Porównanie 2 letniej terapii uzupełniającej pegylowanym interferonem alfa 2 b...

ISG-STS 10-01

Randomizowane badanie kliniczne porównujące zastosowanie uzupełniającej...

62091

TRUSTS: A chase IIb/III multicenter study comparing the efficacy of...