Międzynarodowe , randomizowane, badanie z grupą kontrolną oceniające skuteczność chemioterapii w leczeniu chorych na nawracającego/ pierwotnego opornego na leczenie mięsaka Ewinga.