Badanie fazy 1/2 oceniające preparat FPA008, przeciwciało przeciwko receptorowi CSF1, u pacjentów z barwnikowym kosmkowo-guzkowym zapaleniem blony maziowej (PVNS)/guzem olbrzymiokomórkowym pochewki ścięgnistej typu rozsianeho (dt-TGCT).