EF-21

Randomizowane badanie II fazy porównujące terapię guza polem elektrycznym z leczeniem...

GO30081

Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy 3...

MK-3475-091

Randomizowane badanie fazy 3, porównujące stosowanie Pembrolizumabu (MK-3475)...

PM0259 CA 232 J1

Randomizowane badanie fazy 2 porównujące winorelbinę przyjmowaną doustnie...

B7391003

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie...

LDOS002

Otwarte, nierandomizowane badanie fazy I/II z eskalacją dawki...