Randomizowane badanie fazy 2 porównujące winorelbinę przyjmowaną doustnie w monoterapii w dwóch różnych schematach dawkowania u pacjentów z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca niekwalifikujacych się do chemioterapii opartej na pochodnych platyny.