Otwarte, nierandomizowane badanie fazy I/II z eskalacją dawki immunokoniugatu L-DOS47 w monoterapii u pacjentów z niepłaskonabłonkowym , niedrobnokomórkowym rakiem płuca.