Wieloośrodkowe badanie otwarte z jednym ramieniem teraputycznym oceniające bezpieczeństwo stosowania leku Herceptin w skojarzeniu z lekiem perjeta i docetakselem w leczeniu pacjentek z HER- 2 dodatnim zaawansowanym rakiem sutka ( z przerzutami lub nawrotamie miejscowymi)