Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy 3 dotyczące stosowania leku pf-06439535 w połączeniu z p[aklitakselem i karboplatyną w terapii pierwszego rzutu u pacjentów z zaawansowaną postacią niepłaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca.