Badanie kliniczne 3 fazy, z randomizacją, otwarte, mające na celu ocenę przeżycia całkowitego w przypadku stosowania pembrolizumab (MK-3475) w porównaniu z terapią standardową u uprzednio nieleczonych pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NSCLC) z pozytywnym wynikiem obecności PD-L1 (Keynote 042).