Szanowni Państwo, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. 2020 poz. 1383 oraz z 2021 r. poz. 1192), odwołał Panią dr Agnieszkę Burzyńską – Prajzner i wyznaczył Panią prof. dr hab. Elżbietę Starosławską do reprezentowania ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w Radzie Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego.

Składamy Pani dr Agnieszce Burzyńskiej – Prajzner  podziękowania za pracę w Radzie Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego. Życzymy sukcesów zawodowych i naukowych.

Serdecznie witamy Panią prof. dr hab. Elżbietę Starosławską na nowym stanowisku.