Jest nam niezmiernie miło powiadomić Państwa o otrzymaniu Certyfikatu OECI-Organisation of European Cancer Institutes na 2022 rok. Organizacja Europejskich Instytutów Onkologicznych jest prawną, pozarządową jednostką non-profit. Została założona w 1979 roku w celu promowania ściślejszej współpracy pomiędzy Europejskimi Centrami i Instytutami Onkologicznymi. Organizacja ma na celu promowanie efektywnego partnerstwa i współpracy instytucji onkologicznych w całej Europie. OECI liczy obecnie 108 członków, którzy współpracują na rzecz budowania wszechstronnej i dostępnej opieki dla wszystkich europejskich pacjentów onkologicznych.