Szanowni Państwo!

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 8/2019 Dyrektora Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji konkursu na najlepszą pracę doktorską obronioną przed Radą Naukową Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w 2021 roku, postanowiła przyznać nagrody następującym pracownikom Instytutu:

I nagroda dla dr. Pawła Teterycza za pracę doktorską pt.: „Nowe czynniki prognostyczne i predykcyjne u chorych na czerniaka”.

II nagroda dla dr Agnieszki Świć za pracę doktorską pt.: „Wykorzystanie analogów witaminy D oraz leków grupy inhibitorów kinaz tyrozynowych do eliminacji opornych na 5-fluorouracyl komórek raka jelita grubego o charakterystyce nowotworowych komórek macierzystych”.

III nagroda dla dr. Alexandra Corteza za pracę doktorską  pt.: „Wpływ białka ITGBL1 na fenotyp komórek raka jajnika”.

Dyplomy zostaną wręczone laureatom konkursu podczas VIII Warszawskiej Konferencji Onkologicznej, która odbędzie się 2 marca 2022 r.