Z przyjemnością informujemy, że Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy (NIO-PIB) wraz z Instytutem Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk (IBB PAN) oraz Warszawskim Uniwersytetem Medycznym (WUM), które tworzą konsorcjum w projekcie ABM „Opracowanie czynnika przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 opartego o nanoprzeciwciała i bakteriofaga M13” w ramach infrastruktury naukowej NANO-SCREEN zostały zaproszone i przystąpiły do realizacji konsorcyjnego, europejskiego projektu INTEGRATED SERVICES FOR INFECTIOUS DISEASES OUTBREAK RESEARCH ( ISIDORe).

Prof. Tomasz Sarnowski (IBB PAN): „To dla naszych instytucji ogromne wyróżnienie znaleźć się wśród takich jednostek jak Instytut Pasteura z Francji czy Instytut Kocha z Niemiec. W projekt zaangażowane są najlepsze jednostki naukowe w Europie i kilka wybranych ze świata. Cieszymy się, że nasze badania znalazły uznanie w oczach tak świetnych naukowców i przyjęli nas do swojego grona, byśmy współtworzyli ten obiecujący projekt. Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu, które było bardzo inspirujące.”

W projekt ISIDORe, finansowany w ramach programu europejskiego Horizon Europe Framework Programme (HORIZON),  zaangażowane są najpoważniejsze jednostki naukowe z 32 krajów. Celem projektu jest stworzenie międzynarodowej infrastruktury badawczej służącej do szybkiego opracowania czynników skierowanych przeciwko nowym wariantom koronawirusa SARS-CoV-2 oraz innym patogenom o potencjale pandemicznym. Infrastruktura NANO-SCREEN w ramach projektu ISIDORe będzie zajmowała się poszukiwaniem, optymalizacją i walidacją nanoprzeciwciał (VHH) specyficznie rozpoznających białka patogenów.

prof. Elżbieta Sarnowska (NIO-PIB): „Obecna pandemia jeszcze się nie zakończyła i nie wiemy w jaką stronę wirus SARS-CoV-2 zmutuje. W stronę łagodniejszej wersji, czy bardziej zjadliwej, na dodatek jest wiele innych patogenów, które w każdej chwili mogą stać się groźne dla ludzi, lub potencjalnie mogłyby być użyte jako broń biologiczna. Unia Europejska słusznie doszła do wniosku, że musi utworzyć coś na kształt „naukowej sieci szybkiego reagowania” na zagrożenia biologiczne by ograniczyć ten czynnik ryzyka. Cieszymy się, że przedstawiciele polskiej nauki biorą udział w tak ważnych przedsięwzięciach. ”

Na badania prowadzone w projekcie ISIDORe Komisja Europejska przyznała 21 milionów euro w ramach konkursu HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02. Kwota ta w zależności od potrzeb i pojawiających się zagrożeń może zostać powiększona. Okres realizacji projektu wynosi 3 lata.