GS-US-296-1080

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolow...

CB025-21528

Randomizowane badanie fazy 2 mające na celu ocenę wpływu dwóch daw...

CA209-459

Randomizowane, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy 3 porównują ce...

BBI608-336

Badanie kliczne 3 fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z...

XM22-ONC-40078

Badanie nieinterwencyjne LEOS: Prospektywne badanie obserwacyjne oceni...

2819-MA-1002

Randomizowane, kontrolowane, otwarte badanie fazy 3b/4, prowadzone w g...