Badanie kliczne 3 fazy, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją i grupą kontrolną przyjmującą placebo, porównujące stosowanie preparatu BBI608 z dodatkiem cotygodniowej dawki paklitakselu do placebo z dodatkiem cotygodniowej dawki paklitakselu u dorosłych chorych, uprzednioa leczonych na zaawansowanego gruczolakoraka żołądka i złącza żołądkowo-przełykowego.

Kontakt

22 546 27 70