Randomizowane, wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy 3 porównują ce niwolumab i sorafenib w pierwszej linii leczenia chorych z zaawansowanym rakiem wątrobowokomórkowym.

Kontakt

22 546 24 92