Randomizowane badanie fazy 2 mające na celu ocenę wpływu dwóch dawek preparatu MBX-8025 na pacjentów z pierwotną marskością żółciową wątroby (PBC) i niewystarczającą reakcją na kwas ursodeoksycholowy (UDCA), prowadzone metodą podwójnie slepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, trwjące 12 tygodni.

Kontakt

22 546 30 44