Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane pkacebo, badanie fazy 3 oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania GS-5745 podawanego w skojarzeniu ze schematem mFOLFOX6 jakoleczenia pierwszego rzutu pacjentów z zaawansowanym gruczolakorakiem żołądka lub połączenia przełykowo-żołądkowego,

Kontakt

22 546 30 76