Randomizowane, kontrolowane, otwarte badanie fazy 3b/4, prowadzone w grupach równoległych, porównujące skuteczność wankomycyny do przeedłaużonej terapii fidaksymacyną w osiągnięciu trwałego wyleczenia klinicznego zakażeń wywołąnych przez Clostridium difficile w populacji starszych pacjentów.

Kontakt

22 546 23 28