Wyniki Konkursu na najlepszą pracę doktorską obronioną i wyróżnioną przed Radą Naukową Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w 2020 roku

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 8/2019 Dyrektora Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie organizacji konkursu na najlepszą pracę doktorską obronioną przed Radą Naukową Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego 2020 roku, po dokonaniu oceny wyróżnionych rozpraw doktorskich pracowników Instytutu, spełniających wymogi konkursu, postanowiła przyznać nagrody następującym pracownikom Instytutu:

I nagroda

dla dr Michaliny Gramatyki za pracę  doktorską pt.: „Ocena wpływu promieniowania jonizującego na metabolizm kardiomiocytów”

 

II nagroda

dla dr Mateusza Spałka za pracę doktorską pt.: „Wpływ przedoperacyjnej radioterapii na obszar miednicy na tolerancję późniejszej chemioterapii u chorych na raka odbytnicy”

 

III nagroda

dla dr Tomasza Gorynia za pracę doktorską pt.: „Analiza wyników leczenia i czynników rokowniczych u dorosłych chorych na mięsaki kości o lokalizacji kończynowej  z uwzględnieniem wyników funkcjonalnych zachowanej kończyny w przypadku zastosowania leczenia oszczędzającego.”

 

Dyplomy zostaną wręczone laureatom konkursu podczas VII Warszawskiej Konferencji Onkologicznej, która odbędzie się 3 marca 2021 r.

Komisja Konkursowa