Komisja Konkursowa Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii zakończyła prace związane z oceną kandydatur na Ekspertów Programu WIB.  Prof. Anna Czarnecka spełniając wymagania określone w § 6 ust. 1 Regulaminu wyboru oraz organizacji pracy Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki, została wpisana do Wykazu, uzyskując tym samym status Eksperta Programu WIB.

https://bip.port.org.pl/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/Wykaz-Ekspertow-Programu-WIB.pdf