Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału online w VII Warszawskiej Konferencji Onkologicznej, która rozpocznie się w środę 3 marca o godz. 11.00.

To już siódme spotkanie, na które wspólnie zapraszają Narodowy Instytut Onkologii oraz Polskie Towarzystwo Onkologiczne. Bezprecedensowa sytuacja wywołana pandemią spiętrzyła wyzwania stojące przed onkologią, uwypukliła słabości systemu i negatywnie odbiła się na tempie wdrażania nowych rozwiązań. Podczas Sesji Inauguracyjnej tegorocznej konferencji podsumowana zostanie działalność Instytutu Onkologii w pierwszym roku pandemii. Wśród najważniejszych tematów znajdą się oczywiście nie tylko próby oszacowania strat, lecz także najnowsze metody leczenia pacjentów onkologicznych, osiągnięcia i nadzieje, w tym powołanie pierwszego w Polsce Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej, prace nad polską terapią CAR-T, postępy w zakresie badań naukowych, rozwój niekomercyjnych badań klinicznych oraz perspektywy immunologii.

 

Do wygłoszenia honorowego wykładu im. dr Bronisławy Dłuskiej zaproszony został w tym roku prof. Sergiusz Markowicz, którego wystąpienie będzie poświęcone związkom wirusów z chorobami nowotworowymi.

 

Sesję II otworzy uroczystość wręczenia stopni naukowych przyznanych przez Radę Naukową Narodowego Instytutu Onkologii w 2020 roku w oddziałach w Warszawie i w Krakowie oraz dyplomów dla laureatów konkursu na najlepszy doktorat. Uroczystość odbędzie się wyjątkowo w formie zamkniętego spotkania, serdecznie zapraszamy jednak wszystkich do oglądania transmisji na żywo.

W dalszej części sesji II zostanie zaprezentowany dorobek naukowców, którzy w ubiegłym roku uzyskali habilitację, oraz laureatki I nagrody w konkursie na najlepszy doktorat.

Ostatnia Sesja tradycyjnie poświęcona będzie najnowszym osiągnięciom w terapii nowotworów.

Szczegółowy program spotkania oraz bezpłatna rejestracja znajdują się na stronie www.wko.viamedica.pl

Bezpośrednia transmisja z konferencji będzie dostępna również na stronie

https://viamedica.clickmeeting.com/wko2021

Hasło: 762781eeeb

 

Serdecznie zapraszamy

Komitet Naukowy VII Warszawskiej Konferencji Onkologicznej