Na rynku pojawiła się nowa książka wydana przez Springer pod redakcją prof. dr hab. n. med. Piotra Rutkowskiego.

Wśród autorów poszczególnych rozdziałów pojawiają się również inni pracownicy klinik naszego Instytutu:
prof. dr hab. n. med. Anna M. Czarnecka
dr n. med. Katarzyna Kozak
dr n. med. Anna Szumera-Ciećkiewicz
dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk
prof. dr hab. n. med. Iwona Ługowska
dr n. med. Monika Dudzisz-Śledź
dr n. med. Marcin Zdzienicki

Polecamy!
New Therapies in Advanced Cutaneous Malignancies | Piotr Rutkowski | Springer