Od soboty 27.02.2021 r. zaostrzeniu uległy przepisy sanitarne. Aż do dowołania jako ochrona dróg oddechowych przed COVID-19 dopuszczalna jest jedynie maseczka, a nie przyłbica czy inna forma osłony (taka jak szalik, komin, chusta itp). Przyłbice mogą być stosowane jako dodatkowa forma ochrony.

Rekomendowane są maski medyczne zapewniające realną ochronę przed koronawirusem.