23 lutego 2021 roku to ważna data dla onkologii w Polsce i USA. Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy (NIO-PIB) zawarł tego dnia porozumienie o współpracy z amerykańskim National Cancer Institute (NCI), które ma na celu rozwój wysokiej jakości badań będących podstawą profilaktyki zachorowań na nowotwory oraz diagnostyki i skutecznego leczenia.

Współpraca pomiędzy Instytucjami dotyczyć będzie sześciu obszarów:

  • Profilaktyka Nowotworów – NIO-PIB oraz NCI kontynuować będą dotychczasową współpracę w ramach badań nad tytoniem i szczepieniami przeciw HPV, jak również będą współpracować i wymieniać się informacjami z zakresu wpływu pandemii COVID-19 na opiekę onkologiczną.
  • Strategie Kontroli Nowotworów – w tym zakresie obie Instytucje będą współpracować w ramach projektów dotyczących zwalczania nowotworów w Polsce i Stanach Zjednoczonych.
  • Rozwój Badań Naukowych w Onkologii – dotyczy współpracy między polskimi i amerykańskimi badaczami w zakresie prowadzenia badań podstawowych, przedklinicznych i klinicznych o globalnym zasięgu.
  • Zarządzanie Danymi – ma na celu opracowanie wspólnych baz danych na rzecz oceny diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory umożliwiających uzyskanie danych z praktyki klinicznej.
  • Nowe Technologie w profilaktyce i zwalczaniu nowotworów – w ramach tego obszaru NCI oraz NIO-PIB będą prowadzić wspólne badania nad zastosowaniami nowych technologii w walce z nowotworami, w szczególności nad telemedycyną, sztuczną inteligencją oraz robotyką.
  • Edukacja i Szkolenia – utworzona zostanie Szkoła Epidemiologii Nowotworów, którą poprowadzą polscy i amerykańscy wykładowcy – liderzy w obszarze epidemiologii oraz metodologii badań naukowych.

NCI (National Cancer Institute) jest główną agencją rządu federalnego w Stanach Zjednoczonych zajmującą się badaniami oraz edukacją w zakresie nowotworów. Z kolei Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy jest obecnie największą placówką onkologiczną w Polsce, której misją jest tworzenie standardów w onkologii, wdrażanie Narodowej Strategii Onkologicznej, rozwój innowacji, a także prewencja, diagnostyka, leczenie i edukacja.

Obie Instytucje z powodzeniem współpracowały w przeszłości przy projektach badawczych, a obecnie zawarte porozumienie umożliwi dalszą współpracę oraz jej rozszerzenie na inne obszary wymienione powyżej.

“Jestem przekonana, że współpraca będzie bardzo owocna. Zarówno my, jak i nasi amerykańscy Partnerzy, skorzystamy z niej wiele. Z uwagi na to, że rak nie ma przynależności geograficznej i jest on problemem ogólnoświatowym, uważam, że tylko międzynarodowa kooperacja, wymiana doświadczenia i wiedzy pozwoli nam skutecznie zwalczać nowotwory.”

– podkreśla Prof. Iwona Ługowska – Pełnomocnik Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej z NIO-PIB.

Natomiast Dr. Mark Parascandola, Chief of the Research and Training Branch z NCI, zaznacza, że:

zarówno Polska, jak i Stany Zjednoczone w ostatnich dziesięcioleciach poczyniły ogromne postępy w zmniejszeniu zachorowań na nowotwory poprzez ograniczenie palenia tytoniu wśród społeczeństwa oraz wdrażanie innowacji w zakresie kontroli i leczenia raka. Jednakże, rak nadal pozostaje głównym zagrożeniem dla zdrowia w obu krajach, dlatego tylko pracując razem oraz opierając się na historii partnerstwa, jesteśmy przekonani o skuteczniejszym wdrażaniu innowacji w walce z rakiem.”

Podpisanie porozumienia pomiędzy obiema Instytucjami koordynowała Polsko-Amerykańska Fundacja Alliance for Innovation (AFI), która wspierać będzie obie Instytucje w kwestiach organizacyjno – administracyjnych.

– Celem naszej Fundacji jest rozwój współpracy polsko-amerykańskiej w dziedzinach nauki, kultury i biznesu. Podpisanie porozumienia między tak ważnymi jednostkami zajmującymi się walką z nowotworami ma ogromne znaczenie dla pacjentów i środowiska onkologicznego, a także dla dalszego zacieśniania współpracy polsko-amerykańskiej, które wspiera Fundacja. Jako organizacja wspierająca, dołożymy starań, aby współpraca badawcza przebiegała sprawnie i nie była zaburzana, ani spowalniana przez kwestie organizacyjne, komunikacyjne czy administracyjne

przekonuje Marcin Hańczaruk – Prezes Zarządu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Alliance for Innovation.

Ze względu na obecną sytuację pandemiczną Ceremonia podpisania porozumienia o współpracy odbyła się 23.02.2021 roku w formie zdalnej. Ze strony NIO-PIB umowę podpisał Prof. Jan Walewski – Dyrektor Instytutu. Ze strony NCI oficjalny podpis złożył Dr Satish Gopal – Dyrektor Center for Global Health.

Ministerstwo Zdrowia RP reprezentował Podsekretarz Stanu – Sławomir Gadomski – który w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie zacieśniania relacji między oboma krajami oraz wagę współpracy w walce z rakiem. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele Biura Spraw Globalnych Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej USA, Ambasady RP w Waszyngtonie oraz National Comprehensive Cancer Network.

———-
Narodowy Instytut Onkologii – Państwowy Instytut Badawczy im. Marii Skłodowskiej-Curie (NIO-PIB): https://www.pib-nio.pl/

 ———-

 Kontakt dla mediów:

Alliance for Innovation

E-mail: contact@alliance4innovation.org


Do pobrania:

Press Release final 24.02.21 – Signing Ceremony – .docx

KOMUNIKAT PRASOWY_PL_v1

Press Release final 24.02.21 – Signing Ceremony KOMUNIKAT PRASOWY_PL_v1 PRESS RELEASE_ENG_v1