Wyrazy uznania dla prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Składowskiego oraz serdeczne podziękowania za owocną pracę oraz profesjonalną, pełną zaangażowania realizację niezwykle trudnych zadań – wyraził w specjalnym liście Sławomir Gadomski wiceminister zdrowia.

Jak czytamy w liście, łączenie dodatkowej funkcji Dyrektora Oddziału w Krakowie z Dyrektorem Oddziału w Gliwicach, szczególnie w wyjątkowo trudnym okresie pandemii SARS-CoV-2, było niezwykle trudnym wyzwaniem.

W wielu podmiotach medycznych pandemia wyeliminowała realizację działań rozwojowych i jakościowych, tymczasem z dużą radością i uznaniem przyjmowałem informacje o działalności Pana Profesora w tak ważnych obszarach, jak chociażby protonoterapia, czy też rozwój chirurgii onkologicznej. Wierzę, że te działania będą stanowiły fundament do zmiany trudnej sytuacji Oddziału – podkreślił w liście Gadomski.

Kończąc swoją misję w Krakowie, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski pozostaje Dyrektorem oddziału w Gliwicach.