zdjęcie autorstwa Sejm RP fot. Paweł Kula - Święto Narodowe 3 Maja - uroczystości z udziałem Marszałka Sejmu (CROPPED), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=61330488

20 lutego zmarł prof. dr hab. n. med. Mieczysław Chorąży, wieloletni Kierownik Zakładu Biologii Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach.

Mieczysław Chorąży urodził się 31 sierpnia 1925.  W czasie wojny działał w konspiracji jako żołnierz Armii Krajowej, ukończył Szkołę Podchorążych. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Po ukończonych w 1951 r. studiach na Akademii Medycznej w Warszawie rozpoczął pracę w Zakładzie Biologii Nowotworów w Państwowym Instytucie Przeciwrakowym (dzisiejszym oddziale naszego Instytutu) w Gliwicach. W 1958 obronił doktorat z nauk medycznych i został p.o. kierownika Zakładu Biologii Nowotworów. Od 1963 aż do 1995 pełnił funkcję kierownika tego Zakładu. Odbywał staże w Stanach Zjednoczonych. W 1961 uzyskał habilitację na Akademii Medycznej w Katowicach. W latach 1973–1991 był jednym z pełnomocników dyrektora Instytutu do spraw rozbudowy Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddziału w Gliwicach.

Do końca służył swoją wiedzą i doświadczeniem pracując w niepełnym wymiarze godzin jako starszy specjalista w gliwickim oddziale NIO-PIB.

Rodzinie i najbliższym składamy głębokie wyrazy współczucia,
Dyrekcja  Narodowego Instytutu Onkologii