Zespół lekarzy-naukowców z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków (KNTMKiC) we współpracy z innymi jednostkami PIB-NIO opublikował wyniki autorskiego niekomercyjnego badania klinicznego UN-RESARC (NCT03651375 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03651375 ) w prestiżowym czasopiśmie International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics (https://doi.org/10.1016/j.ijrobp.2021.02.019).

 

Częściowe wyniki badania były wcześniej prezentowane w postaci ustnych prezentacji na najważniejszych konferencjach dla onkologów-radioterapeutów – ASTRO 2020 w Chicago oraz ESTRO 38 w Mediolanie. To ważne osiągnięcie, które otwiera potencjalną nową opcję leczenia.

Schemat badania opiera się na innowacyjnej koncepcji połączenia krótkiej, intensywnej radioterapii ze schematem chemioterapii opartej o antracykliny i ifosfamid w leczeniu chorych na miejscowo zaawansowane mięsaki tkanek miękkich.

Dzięki zastosowaniu takiego połączenia, u ponad 70% chorych naszemu zespołowi chirurgicznemu udało się wykonać doszczętne usunięcie bardzo rozległych guzów z zaoszczędzeniem kończyny lub innych ważnych życiowo struktur. To znacząca poprawa w stosunku do dotychczas stosowanych metod leczenia  – mówi dr n. med. Mateusz Spałek, główny badacz, adiunkt w KNTMKiC. 

W badaniu wykorzystywaliśmy nowoczesny sprzęt do radioterapii, w jaki wyposażony jest nasz Zakład. Oczywiście nadal zamierzamy kontynuować prace nad indywidualizacją napromieniania w skojarzeniu z innymi metodami leczenia w leczeniu chorych na mięsaki. Obecnie prowadzimy badania nad schematami łączącymi radioterapię z hipertermią, w którą również wyposażony jest Zakład Radioterapii. Ze swojej strony chciałem bardzo podziękować całemu Zespołowi badawczemu oraz naszym nieocenionym fizykom, pielęgniarkom i technikom, bez których realizacja projektów o międzynarodowym znaczeniu nie byłaby możliwa. Podstawą jest współpraca   – dodaje dr Spałek.