Dyrekcja Narodowego Instytutu Onkologicznego im. Marii Skłodowskiej – Curie Państwowy Instytut Badawczy  pragnie podziękować prof. dr hab. n. med. Krzysztofowi Składowskiemu, za pełnienie w ostatnich miesiącach obowiązków dyrektora krakowskiego oddziału Narodowego Instytutu Onkologii. Jednocześnie informujemy, że profesor pozostaje na stanowisku dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.

Dyrekcja Instytutu składa przede wszystkim wyrazy uznania za rozpoczęcie procesu naprawy funkcjonowania Oddziału w Krakowie, uporządkowanie procedur zarządzania, rekonstrukcję zespołu kierownictwa i personelu, niezbędne korekty realizowanych świadczeń i zainicjowanie pozytywnych tendencji w finansach Oddziału.

Prof. Krzysztof Składowski jest związany z Instytutem Onkologii od 35 lat. W latach 1995-99 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. onkologii dla województwa częstochowskiego, a w latach 2002-2015 funkcję konsultanta wojewódzkiego ds. radioterapii onkologicznej dla województwa śląskiego. Stypendysta Royal Marsden Hospital (1988) i Institute of Cancer Research (1992) w Londynie. Wizytujący profesor MD Anderson Cancer Center w Houston, Thomas Jefferson Cancer Center w Filadelfii, uniwersytetów w Tybindze, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles i uniwersytetu Wisconsin w Madison. Członek komitetów naukowych międzynarodowych i krajowych konferencji organizowanych przez European Society for Radiation Oncology, American Head and Neck Society, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej oraz Polską Grupę Badań Nowotworów Głowy i Szyi. Jest autorem 250 publikacji raportowanych w bazie Research Gate, cytowanych w światowym piśmiennictwie. Kierował lub nadzorował naukowo ponad 40 badań klinicznych, w tym kilkanaście o zasięgu międzynarodowym.

 

Życzymy dalszych sukcesów zawodowych.