Komisja doktorska uprzejmie zaprasza na posiedzenie w dniu 27 maja 2020 roku o godz. 10.30 , na którym odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich. Transmisja zacznie się w dniu posiedzenia Komisji.

Link streamingu, dla wszystkich zainteresowanych publiczną obroną doktoratów:

https://vrec.coi.pl/replay/webcastShow.html?key=epYsMFa5sAgbeeW

  1.  Lek. Tomasz Goryń pt: „Analiza wyników leczenia i czynników rokowniczych u dorosłych chorych na mięsaki kości o lokalizacji kończynowej z uwzględnieniem wyników funkcjonalnych zachowanej kończyny w przypadku zastosowania leczenia oszczędzającego”. Promotorem jest prof. Iwona Ługowska, promotorem pomocniczym dr Marcin Zdzienicki, recenzentami: dr hab. Anna Raciborska i dr hab. Daniel Kotrych.
  2.  Lek. Katarzyna Kozak pt: „Analiza wyników leczenia skojarzonego chorych na mięsaka maziówkowego o zaawansowaniu miejscowym” .  Promotorem jest prof. Piotr Rutkowski, recenzentami: prof. Piotr Wysocki i prof. Wojciech Zegarski.
  3.  Lek. Michał Wagrodzki pt: „Ocena przydatności statusu mutacji genu H3F3A w diagnostyce guza olbrzymiokomórkowego kości”.  Promotorem jest prof. Piotr Rutkowski, promotorem pomocniczym dr Andrzej Tysarowski, recenzentami: prof. Ewa Iżycka-Świeszewska i prof. Wojciech Marczyński.

Rozprawy doktorskie dostępne są w Bibliotece Naukowej NIO-PIB