Lekarz Paweł Sobczuk został wybrany na członka Komitetu Młodych Onkologów ESMO (ESMO Young Oncologists Committee) na pierwsza dwuletnią kadencję (1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2021). Paweł Sobczuk jest pierwszym polskim przedstawicielem w komitecie.

Ponadto, z inicjatywy grupy młodych onkologów w ramach Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej powstała Sekcja Młodych Onkologów, a na przewodniczącego Zarządu Sekcji został wybrany Paweł Sobczuk. Jako przewodniczący Sekcji będzie on również Członkiem Zarządu Głównego PTOK.

Paweł Sobczuk jest lekarz rezydent onkologii klinicznej w Klinice Nowotworów Tkanek Miękkich Kości i Czerniaków oraz asystentem w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.