Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarze Leczenie przeciwnowotworowe w okresie epidemii — aspekty formalno-prawne.

Spotkanie poprowadzą:

 • dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
 • dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
 • dr hab. n. med. Piotr Wysocki, prof. nadzw.
 • mec. Jolanta Kowalczyk

Spotkanie online odbędzie się w piątek, 22 maja 2020 roku o godzinie 17:30

link do bezpłatnej rejestracji lekarzy: https://nowotworyprawnie.konferencje.viamedica.pl/

PODCZAS WEBINARU UCZESTNICY OMÓWIĄ PONIŻSZE ZAGADNIENIA:
 1. Rozbieżności pomiędzy SMPT a realnymi wizytami
 2. Nie wszystkie badania przewidziane w Programie Lekowym są możliwe do przeprowadzenia — jak to uzasadnić, by pacjent nie „wypadł” z Programu Lekowego?
 3. Obawy związane z wizytami zdalnymi — jak je udokumentować aby być „po bezpiecznej stronie”?
 4. Jak kontrolować ryzyko/odpowiedzialność lekarza stosującego u pacjenta leki off-label?
 5. Czy dokumentacja pacjenta bez wpisu o wykonanym badaniu fizykalnym nie będzie traktowana jako niepełna i przeciwko lekarzowi?
 6. Wizyty połączone z podaniem leków, w tym doustnych, połączone były z poprzedzającymi badaniami laboratoryjnymi na terenie szpitala. Czy obecna sytuacja tłumaczy, że badania były lub nie były wykonane bezpośrednio przed pobraniem leków (z powodu braku dostępności lub w laboratoriach innych niż dotychczas)?
 7. Co z odpowiedzialnością lekarzy wobec nowych pacjentów, którzy w wyniku własnych obaw lub opóźnionego kontaktu z lekarzem (w tym pierwszego kontaktu) w przypadku podejrzenia nowotworu trafią później do onkologa?
 8. W przypadku procedur onkologicznych w ramach Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego są określone poszczególne przedziały czasowe dotyczące zasad rozpoznania diagnostyki i leczenia. Czy w zaistniałej sytuacji płatnik uwzględni odstępstwa w dokumentacji, na przykład brak wykonania badania fizykalnego przy wizytach zdalnych?
 9. Dokumentacja medyczna jest podstawą rozpatrywania roszczeń. Czy można ustalić jednorodny schemat prawidłowego zapisu takiej wizyty (np. z powodu braku wpisu dotyczącego badania fizykalnego), który w przyszłości zabezpieczy lekarza przed konsekwencjami prawnymi?
 10. Jak odniesie się prawnik i płatnik w przypadku modyfikowania kalendarza schematów terapeutycznych odbiegających od zapisów w charakterystyce produktu leczniczego?
 11. Jak zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami pacjentów, którzy będą żądali odszkodowania od szpitala za zarażenie COVID-19 podczas pobytu w szpitalu?
 12. Gdzie leczyć bezobjawowych pacjentów z pozytywnym wynikiem testu, a wymagających leczenia onkologicznego?
 13. W jaki sposób lekarz powinien udzielać informacji na temat pacjenta rodzinie (osobom wymienionym w historii choroby) przy zakazie kontaktu osobistego, a w przypadku kontaktu telefonicznego przy braku możliwości weryfikacji osoby dzwoniącej?

więcej na stronie https://nowotworyprawnie.viamedica.pl/7988.0.2020.spotkanie-1