10 listopada 2021 r. o godz. 9:00 w Centrum Edukacyjno-Konferencyjne w sali nr 1  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich.

Obrona odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Osoby nie będące członkami komisji doktorskiej zaproszone są do udziału za pomocą linku – https://youtu.be/yGb6TEKqSHo

 

Jeżeli będą Państwo zainteresowani komentowaniem bądź zadawaniem pytań na czacie, konieczne jest zalogowanie się na swoje prywatne konto YouTube/Gmail. Posłuży to również do identyfikacji osób zadających pytania.

 

mgr Beata Mossakowska – Mechanizmy molekularne przyczyniające się do powstawania oporności na terapię fotodynamiczną z użyciem kwasu 5-aminolewulinowego w nowotworach sromu. Możliwe cele terapeutyczne.

 

Promotor                      prof. dr hab. Janusz Siedlecki

Promotor pomocniczy  dr Anna Fabisiewicz

Recenzenci                  dr hab. Elżbieta Speina  i dr hab. inż. Mirosław Kwaśny

mgr Mateusz Chmielarczyk – Identyfikacja i analiza nowych oddziaływań anty-apoptotycznego czynnika HAX1 i ich rola w procesie nowotworowym.

Promotor                      dr hab. Ewa Grzybowska

Recenzenci                  dr hab. Elżbieta Speina   i  prof. dr hab. Jan Barciszewski

 

mgr Katarzyna Seliga – Poszukiwanie nowych prognostycznych i diagnostycznych markerów molekularnych w diagnostyce niezróżnicowanych nowotworów tkanek miękkich.

Promotor                      prof. dr hab. Janusz Siedlecki

Promotor pomocniczy  dr Andrzej Tysarowski

Recenzenci                  prof. dr hab. Marzena Lewandowska    i  dr hab. Konrad Ptaszyński

Streszczenia i recenzje dostępne są na stronie www.pib-nio.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Awanse Naukowe/Doktoraty.

Rozprawy doktorskie dostępne są w Bibliotece Naukowej NIO-PIB