Warszawa, 09.11.2021 r.

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa naszym pacjentom poprzez zmniejszenie ryzyka transmisji zakażenia SARS-CoV-2 w sytuacji dynamicznego wzrostu zagrożenia epidemiologicznego (ogłoszony stan epidemii), ogranicza się odwiedziny w Klinikach/Zakładach/Oddziałach NIO-PIB do wyjątkowo uzasadnionych przypadków.

Podstawa prawna decyzji: art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020. 849 tj. z dnia 2020.05.13)

Wyjątkowe przypadki będą rozpatrywane indywidualnie przez Kierowników Klinik/Zakładów/Oddziałów NIO-PIB.
W przypadku sytuacji budzących wątpliwości w przedmiocie praw pacjenta można skonsultować się z Pełnomocnikiem Dyrektora ds. Praw Pacjenta i Komunikacji Społecznej tel. 22 546 22 19.

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zapobiegania,

Przeciwdziałania i Zwalczania Choroby Zakaźnej

Wywołanej Wirusem SARS-CoV-2

Lek. Marek Szpakowski