Komisja doktorska uprzejmie zaprasza na posiedzenie w dniu

15 kwietnia 2021 r. o godz. 10:00

na którym odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich*

 

mgr Sebastian Zięba pt: „Analiza panelu mutacji somatycznych wybranych genów w płaskonabłonkowym raku sromu”

Promotor                      dr hab. Magdalena Kowalewska

Promotor pomocniczy  dr Artur Kowalik

Recenzenci                  prof. dr hab. Jerzy Bal    i  dr hab. Radosław Mądry

 

lek. Piotr Jaśkiewicz pt: Ocena predykcyjnych i prognostycznych czynników chorych leczonych systemowo z rozpoznaniem złośliwego międzybłoniaka opłucnej”                                                                                                                                                                                    

Promotor                      prof. dr hab. Dariusz Kowalski

Recenzenci                  prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko    i  prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel

 

*Obrona odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Osoby nie będące członkami komisji doktorskiej zaproszone są do udziału za pomocą linku https://youtu.be/6SiP2jAcx7M

Jeżeli będą Państwo zainteresowani komentowaniem bądź zadawaniem pytań na czacie, konieczne jest zalogowanie się na swoje prywatne konto YouTube/Gmail. Posłuży to również do identyfikacji osób zadających pytania.

Streszczenia i recenzje dostępne są na stronie www.pib-nio.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Awanse Naukowe/Doktoraty.

Rozprawy doktorskie dostępne są w Bibliotece Naukowej NIO-PIB